“Mijn naam is Céline Koenraat en sinds maart 2018 ben ik elke donderdag aanwezig om de ouder wordende patiënten binnen de praktijk in beeld te houden en daar waar nodig te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren/behouden van de zelfstandigheid en regie op het eigen leven, vroegtijdige zorgplanning en ondersteunen bij het aanvragen/organiseren van zorg en ondersteuning. Ook begeleiding van mensen met dementie of beginnende geheugenproblemen en diens naasten is iets wat ik met aandacht en passie doe.

Ik ben in juni 2012 afgestudeerd aan de HBO-verpleegkunde opleiding aan de Fontys Hogeschool, waarna ik in de wijkverpleging ben gaan werken. Sommige patiënten uit Sprang-Capelle zullen mij dan ook nog kennen als wijkverpleegkundige van Thebe. De eerste 2 jaar van mijn werk binnen de praktijk heb ik dan ook gecombineerd met het werken in de wijk. Vanaf april 2020 heb ik volledig de overstap gemaakt naar de huisartsenzorg, waarbij ik naast de praktijk van dr. Hoeve ook nog werkzaam ben binnen een andere praktijk in de regio. Ik zoek graag de verdieping richting het medisch domein, en vanuit mijn zorghart heb ik oog voor comfort en kwaliteit van leven. In september 2020 ben ik gestart met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist om wat betreft het medische stukje mijn kennis te verbreden en hierdoor integrale zorg kan verlenen waarbij de ouder wordende patiënt en diens wensen centraal staat”.

Céline is in verband met zwangerschapsverlof afwezig tot 29 september.

Céline Koenraat